prefekter -- Prefekter

 

Om prefekter

Lista till prefekter

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet prefekter . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan prefekter
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till prefekter@lists.chalmers.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till prefekter

Du kan anmäla dig till prefekter genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
Medlemmar av prefekter
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan prefekter), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan prefekter administreras av prefekter-owner at lists.chalmers.se
Administrativ sida för prefekter (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.chalmers.se

Delivered by Mailman
version 2.1.35
Python Powered GNU's Not Unix