flygochklimat --

 

Om flygochklimat

flygochklimat@lists.chalmers.se är en e-postlista för personer som på universitet, myndigheter, företag, ideella organisationer, etc som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor som berör flygets klimatpåverkan. Syftet är omvärldsbevakning och nätverksbyggande och alla som är med kan dela t.ex. artiklar från media, rapporter, statistik och vetenskapliga tidskrifter, eller lyfta någon egen tanke eller fråga. Teman kan vara t.ex. styrmedel, potentialer för ny teknik, beteendeförändringar eller nya rön kring höghöjdseffekten.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet flygochklimat .

Hur används e-postlistan flygochklimat
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till flygochklimat@lists.chalmers.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till flygochklimat

Du kan anmäla dig till flygochklimat genom att fylla i nödvändig information nedan. Detta är en stängd lista, vilket betyder att din ansökan måste godkännas av listans administratör. När din anmälan har behandlats, kommer du att få listadministratörens beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
Medlemmar av flygochklimat
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan flygochklimat), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan flygochklimat administreras av flygochklimat-owner at lists.chalmers.se
Administrativ sida för flygochklimat (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.chalmers.se

Delivered by Mailman
version 2.1.35
Python Powered GNU's Not Unix