[Driftstörning] Kommande förändringar i utskriftstjänsten print.chalmers.se

Einar Blåberg eb at chalmers.se
Mon Nov 10 17:56:06 CET 2008


Vi kommer i början av nästa vecka (troligen måndag kväll 17.00) att 
släppa en ny version av utskriftstjänsten print.chalmers.se, utöver 
uppdatering av ingående komponenter och flertalet småförändringar är 
följande stora saker nytt:
- Stöd för Windows Vista och Windows 2008
- All utskrift authentifierad med hjälp av Kerberos

Att alla utskrifter är authentifierade med kerberos innebär att vi i 
alla led kan vara säkra på vem som skriver ut, något som vi inte haft 
innan och som gjort att vissa nät (tex Nomad) inte tillåtits skriva ut 
via print.chalmers.se.

* Förändringar på klient - Windows
Inga förändringar behövs på en Windowsklient, det är precis samma som 
innan, anslut till \\print.chalmers.se\skrivarnamn

* Förändringar på klient - Linux
Utskriftspaketet cups måste ha stöd för kerberos, detta kom i version 
1.3. Datorer med en äldre version än så måste uppdateras.
Datorn måste vara inställd på att använda kerberos och användaren måste 
vara "inloggad" mot kerberos. Mer ingående information om hur utskrifter 
från Linux fungerar kommer att finnas på ITS hemsida.

* Förändringar på klient - Mac
Bara MacOSX v10.5 har stöd för authentifierade utskrifter, för personal 
ingår uppdateringar till nya versioner av MacOSX utan kostnad.
Datorn måste vara konfigurerad för Chalmers kerberos, om den inte redan 
är det sedan tidigare kommer paketet 'krbosx-1.1.dmg' ligga ute på ITS 
hemsida.
För att utskrifter skall fungera behöver paketet 'kipp-1.1.dmg' vara 
installerat, paketet kommer att finnas på ITS hemsida. Instruktioner om 
hur utskrifter på Mac fungerar finns i paketet och kommer finnas på 
hemsidan.

* Klientplattformar som inte längre kommer fungera
MacOSX v10.4 eller tidigare har en för gammal version av cups.
Gamla unix-system som inte kör IPP/cups (tex Solaris 9) kommer inte 
längre kunna skriva ut, detta gäller tex persephone.tekno.

Längst ner i brevet finns en lista över de klienter som enligt våra 
loggar kan behöva uppdateras. Linuxdatorer som handhas av ITS kommer få 
uppdaterade versioner av mjukvaran innan förändringen sker.

Mvh
Einar Blåberg
IT-Service

* Datorer som behöver ses över:
- fy.chalmers.se
f4-pc33.fy.chalmers.se
f2-pc19.fy.chalmers.se
planck-o.fy.chalmers.se
org-pc46.fy.chalmers.se
org-pc51.fy.chalmers.se
f5-pc104.fy.chalmers.se
dhcp2-pc115100.fy.chalmers.se
dhcp2-pc115106.fy.chalmers.se
dhcp2-pc115099.fy.chalmers.se
g2-mac10.fy.chalmers.se

- mc2.chalmers.se
mc2-k095.mc2.chalmers.se
mc2-m160.mc2.chalmers.se

- ce.chalmers.se
ce-pc71.ce.chalmers.se

- itu.chalmers.se
itupw029.itu.chalmers.se
itupw058.itu.chalmers.se
itupw065.itu.chalmers.se
itupw068.itu.chalmers.se
itupw070.itu.chalmers.se
itupw074.itu.chalmers.se

- chl.chalmers.se
its-4-100.chl.chalmers.se
fightclub.chl.chalmers.se
sami-4-103.chl.chalmers.se
smt-218-109.chl.chalmers.se
dab.chl.chalmers.se
naut-0-222.chl.chalmers.se
naut-0-225.chl.chalmers.se
smt-220-249.chl.chalmers.se

- cs.chalmers.se
csmisc114.cs.chalmers.se
csmisc130.cs.chalmers.se
csmisc14.cs.chalmers.se
dhcp2-225151.cs.chalmers.se
dhcp2-225152.cs.chalmers.se
csmisc85.cs.chalmers.se
csmisc98.cs.chalmers.se

- am.chalmers.se
ampc5114.am.chalmers.se
ampc5108.am.chalmers.se
ampc230.am.chalmers.se
ampc545.am.chalmers.se
thsvmac.am.chalmers.se

- solid.chalmers.se
jwriwin.solid.chalmers.se

- ppd.chalmers.se
dhcp2-pc056012.ppd.chalmers.se
More information about the Driftstorning mailing list