EI-Nano --

 

Om EI-Nano

Thanks for your interest in the Excellence initiative Nano!
With a subscription to this email list, you will receive announcements about seminars, talks and other activities in EI Nano.
If you want to use a non chalmers.se email address, please let us know a little more about who you are by also sending an email to ei-nano-owner@lists.chalmers.se.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet EI-Nano . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan EI-Nano
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till ei-nano@lists.chalmers.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till EI-Nano

Du kan anmäla dig till EI-Nano genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av EI-Nano
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan EI-Nano), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan EI-Nano administreras av ei-nano-owner at lists.chalmers.se
Administrativ sida för EI-Nano (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.chalmers.se

Delivered by Mailman
version 2.1.35
Python Powered GNU's Not Unix